Možemo li zaračunavati zakonsku zateznu kamatu za neblagovremeno plaćanje i onda kada takva kamata nije definisana u ugovorima sa korisnicima naših usluga, niti je iskazana na ispostavljenim računima? Da li bismo bili obavezni zaračunavati zateznu kamatu ukoliko bismo je ugovorili i ukoliko bi izdati računi sadržavali klauzulu o obavezi njenog plaćanja?

Podijeli

1 Odgovor

Žao nam je, nemate dozvolu da vidite ovoj odgovor. Registruj te se.

You must login to add an answer.