Da li certificirani računovođa sa važećom licencom, koji je u radnom odnosu u jednoj firmi, može voditi poslovne knjige drugoj firmi (d.o.o.)?

Podijeli

You must login to add an answer.