U vezi sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom, da li se lice kojem je po rješenju Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo iz juna 2010. godine priznato RVI II grupe sa 50% trajnog invaliditeta i utvrđeno pravo na ličnu invalidninu može tretirati licem sa invaliditetom? S obzirom na to da firma ne podliježe obavezi zapošljavanja lica sa invaliditetom, da li se može smatrati oslobođenom obaveze plaćanja posebnog novčanog iznosa u visini od 0,5% od iznosa bruto plaće svih zaposlenih, jer zapošljava jednu osobu sa 50% invaliditeta?

Podijeli

1 Odgovor

Žao nam je, nemate dozvolu da vidite ovoj odgovor. Registruj te se.

You must login to add an answer.