• 0

Preduzeće (registrovani PDV obveznik) se, kao registrovanom djelatnošću, bavi izvođenjem elektroinstalacionih
radova. Za potrebe obavljanja svoje djelatnosti kupuje i ugrađuje materijal, kablove i slično, ali se stvore zalihe otpadnog materijala. Da li to preduzeće može prodati taj materijal drugom preduzeću, iako nije registrovano za trgovinu na malo? Kakve su posljedice s aspekta PDV-a?

Podijeli

Žao nam je, nemate dozvolu da prikažete ove odgovore.

You must login to add an answer.