Naša firma treba da zapošljava 39 lica sa invaliditetom, a trenutno zapošljavamo 21 lice sa invaliditetom, što znači da smo prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom obavezni plaćati naknadu za zapošljavanje lica sa invaliditetom na razliku broja lica sa invaliditetom koje nismo zaposlili (18). Na koji uplatni račun i sa kojom oznakom vrste prihoda trebamo izvršiti uplatu po ovom osnovu?

Podijeli

1 Odgovor

Žao nam je, nemate dozvolu da vidite ovoj odgovor. Registruj te se.

You must login to add an answer.