Radnik “XY” je dobio otkaz ugovora o radu kao višak radne snage usljed smanjenog obima posla, i radniku su isplaćene sve plate i doprinosi kao i otpremnina u skladu sa Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak, Član 14.Stav 1 pod 2 tačke g. koja je neoporeziva. Radnik XY je podnio tuženi zahtjev Sudu, da je otkaz neosnovan i da se treba vratiti na posao. Na pripremnom ročistu je postignuta sudska nagodba , da se radniku XY isplatii iznos koji je nagodbom dogovoren kako bi radnik odustao od tužbe, što je sud i naložio. Da li je ovaj iznos, sada već bivšeg radnika, oporeziv svim doprinosima kao i redovna plata ili se on tretira kao isplata na koju se obračunavaju tz. mali doprinosi( 6 % PIO, 4% zdravstvo, 0,5 vodna naknada, 0,5 doprinosi za nesreće, 10 porez)? Koje obrazace podnijeti i kojim institucijama?

Podijeli

You must login to add an answer.