fbpx

Registrujte se

Prijavite se

Zaboravili ste lozinku

Izgubili ste lozinku? Unesite svoju adresu e-pošte. Dobit ćete vezu i stvorit ćete novu lozinku putem e-pošte.


You must login to ask question.

Objavljen Pravilnik o transfernim cijenama

U „Službenim novinama FBiH“ broj 67/16 od 26.8.2016. godine , objavljen je Pravilnik o transfernim cijenama. Ovim Pravilnikom detaljnije se uređuje primjena pojedinih metoda transferne cijene, utvrđivanje transfernih cijena i postupak dokazivanja transfernih cijena. Odredbe ovog Pravilnika se primjenjuju na kontrolisane transakcije prodaje, kupovine, prijenosa imovine i prava, te pružanje usluga između povezanih lica, gdje je najmanje jedno lice obveznik poreza na dobit u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o porezu na dobit.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a odredbe čl. 71., 72., 73., 74. i 91. počeće se primjenivati od 01.01 2018. godine.

Izvor: feb.ba

Related Posts