fbpx

Registrujte se

Prijavite se

Zaboravili ste lozinku

Izgubili ste lozinku? Unesite svoju adresu e-pošte. Dobit ćete vezu i stvorit ćete novu lozinku putem e-pošte.


You must login to ask question.

Objavljen Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti u FBiH

U „Službenim novinama FBiH“, broj 72/17 od 22.9.2017. godine, objavljen je Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, tj. od 23.9.2017. godine.

Ovim pravilnikom se propisuje postupak razvrstavanja i utvrđivanja brojčane oznake i naziva pretežne djelatnosti poslovnih subjekata prema Klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, način podnošenja prijave za razvrstavanje, izgled i sadržaj prijave za razvrstavanje, organ nadležan za izdavanje obavještenja o razvrstavanju, sadržaj obavještenja o razvrstavanju i način njegovog izdavanja, te vođenje Registra poslovnih subjekata.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 6/12).

Related Posts