fbpx

Registrujte se

Prijavite se

Zaboravili ste lozinku

Izgubili ste lozinku? Unesite svoju adresu e-pošte. Dobit ćete vezu i stvorit ćete novu lozinku putem e-pošte.


You must login to ask question.

OBAVJEŠTENJE CERTIFICIRANIM RAČUNOVOĐAMA

OBAVIJEST CERTIFICIRANIM RAČUNOVOĐAMA

Prema Zakonu o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 83/09) član 37. stav 2. propisano je da finansijski izvještaji pravnih lica (uz to što moraju biti potpisani od strane lica koje je ovlašteno za zastupanje pravnog lica i ovjereni pečatom pravnog lica – podnosioca) moraju biti ovjereni i potpisom i pečatom certificiranog računovođe koji sadrži naziv „certificirani računovođa“, njegovo ime i prezime, kao i broj važeće licence  dozvole za rad.

Isto se zahtjeva i prema svim propisanim obrascima finansijskih izvještaja, koje je na osnovu ovlaštenja iz člana 74. stav 1. alineja 2. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH propisao federalni ministar finansija, a koji su objavljeni u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 82/10.

U skladu sa članom 44. stav 1. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH i Odlukom Vlade Federacije BiH o načinu predaje i obrade računovodstvenih iskaza o uspješnosti poslovanja pravnih lica u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 74/04), za prijem finansijskih izvještaja nadležna je Ovlaštena institucija, tj. Finansijsko-informatička agencija (FIA) S3arajevo, odnosno, do njenog potpunog konsituiranja, Agencija za finansijske, informatičke i posredničke usluge AFIP d.d. Sarajevo i Agencija za pružanje financijskih, informatičkih i posredničkih usluga FIP d.d. Mostar.

U skladu s navedenim, obavještavamo Vas da obrasci finansijskih izvještaja za 2013. godinu moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certificiranog računovođe koji, osim njegovog imena i prezimena i naziva „certificirani računovođa“, mora da sadrži broj važeće licence  dozvole za rad te da su navedene Agencije dužne da odbiju prijem, odnosno da vrate finansijske izvještaje koji ne zadovoljavaju i taj propisani uslov.

Osim što se radi o zakonskoj obavezi, navedeno je u skladu i sa pravilima profesije, kao i pravima, obavezama i odgovornostima koje članovi Saveza imaju prema važećem Pravilniku o disciplinskoj odgovornosti.

Related Posts