fbpx

Registrujte se

Prijavite se

Zaboravili ste lozinku

Izgubili ste lozinku? Unesite svoju adresu e-pošte. Dobit ćete vezu i stvorit ćete novu lozinku putem e-pošte.


You must login to ask question.

Obavijest Kantonalne privredne komore TK- Obrazac za procjenu steta

Procjena šteta u privredi TK

Obrazac za procjenu šteta


“Procjenjujemo da je potrebno HITNO ući u postupak utvrđivanja štete u privredi Tuzlanskog kantona uzrokovanim elementarnim nepogodama prethodnih dana. 

Tuzlanski kanton zahvaćen je poplavama, a zatim i klizištima koji su prouzrokovali velike materijalne štete na privrednim objektima i u privredi Tuzlanskog kantona. Radi blagovremenog preuzimanja odgovarajućih mjera od strane nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini, Federaciji BiH i Tuzlanskom kantonu, potrebno je izvršiti procjenu štete u privredi Tuzlanskog kantona.

Molimo Vas da u prilogu popunite obrazac za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, kako bi mogli što prije pokrenuti inicijativu za utvrđivanje visina šteta i mjera za sanaciju šteta.

Potrebno je da štete utvrdite na osnovu vlastite procjene – parametara. 

Obrazac za procjenu šteta dostaviti na e-mail: komora@kpktz.ba ili na fax: 035/258-271 do petka 23.5.2014.godine radi dalje obrade”, navedeno je u saopćenju i pozivu privrednim subjektima upućenom iz Kantonalne privredne komore Tuzla.

OBRAZAC

OBRAZAC

za procjenu štete od prirodnih nepogoda

NAZIV PRIVREDNOG SUBJEKTA:______________________________________________

Adresa: _______________________________________________________________________

Kontakt telefon: _____________________________ e-mail: ____________________________

UKUPNE DIREKTNE ŠTETE na uništenim i oštećenim materijalnim dobrima (KM)  
–          Procjena štete na građevinskim objektima i zemljištu (KM)  
–          Procjena štete na postrojenjima i opremi (KM)  
–          Procjena štete na ostalim materijalnim dobrima (zalihe, repromaterijal, ostala materijalna dobra) (KM) 
–          Procjena štete na poljoprivrednim usjevima, zasadima i stočnom fondu (KM) 
INDIREKTNE ŠTETE (izgubljeni prihod zbog prekida rada izazvan nastankom prirodne ili druge nesreće i to na području na kojem su nastale direktne štete) (KM) 
 UKUPNO PROCJENJENE ŠTETE (KM) 
Procjena vremena potrebnog za uspostavu poslovnog procesa: 
Ostale napomene:     

Related Posts