fbpx

Registrujte se

Prijavite se

Zaboravili ste lozinku

Izgubili ste lozinku? Unesite svoju adresu e-pošte. Dobit ćete vezu i stvorit ćete novu lozinku putem e-pošte.


You must login to ask question.

  • Version
  • Preuzmi 33
  • Veličina datoteke 251.18 KB
  • Broj datoteka 1
  • Datum 10. Marta 2021.
  • Ažurirano 10. Marta 2021.

Član 1.
(Predmet Zakona)
(1) Ovim zakonom uređuju se prava, obaveze i odgovornosti
poslodavaca i radnika u vezi sa provođenjem i
poboljšanjem sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radu,
kao i opća načela prevencije, te sistem pravila sigurnosti i
zaštite zdravlja na radu, čijom primjenom se postiže
sprječavanje povreda na radu, profesionalnih oboljenja i
drugih oboljenja u vezi sa radom, kao i zaštita radne
okoline, te druga pitanja u vezi sa sigurnošću i zaštitom
zdravlja na radu.
(2) Posebna zaštita se propisuje radi očuvanja duševnog i
tjelesnog razvoja mladih, zaštite žena od rizika koji bi
mogli ugroziti ostvarivanje materinstva, zaštite lica sa
invaliditetom i profesionalno oboljelih lica od daljeg
oštećenja zdravlja i umanjenja njihove radne sposobnosti i
očuvanja radnih sposobnosti starijih radnika u granicama
primjerenim njihovoj životnoj dobi.