Pitanja i odgovori

1

Odgovor

Probni rad

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 7 godina. 14 pregleda.

1

Odgovor

Pravo na neplaćeno odsustvo

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 7 godina. 5 pregleda.

1

Odgovor

Minuli rad

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 7 godina. 10 pregleda.

1

Odgovor

Pripravnikom se smatra osoba koja prvi put zasniva radni odnos u zanimanju za koje se školovala

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 7 pregleda.

1

Odgovor

Zaposleniku može se prisilno obustaviti 1/3, a iznimno 1/2 plaće

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 5 pregleda.

1

Odgovor

Otkaz ugovora o radu uz pravo na otpremninu

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 7 pregleda.

1

Odgovor

1

Odgovor

Plaće za zaposlene se uređuju Pravilnikom o radu u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 5 pregleda.

1

Odgovor

Zakon o radu ne poznaje institut konkursa

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 3 pregleda.

1

Odgovor

1

Odgovor

1

Odgovor

Porezni tretman otpremnina temeljem sporazumnog prestanka ugovora o radu

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 4 pregleda.

1

Odgovor

Fizičke osobe koje nisu zaposlenici nemaju pravo na dnevnice

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 2 pregleda.

1

Odgovor

1

Odgovor

Otpremnina koja se isplaćuje kod prestanka radnog odnosa zbog sporazumnog raskida ugovora podliježe oporezivanju

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 6 pregleda.

1

Odgovor

Dnevnice koje se isplaćuju fizičkim osobama po osnovu obavljanja drugih samostalnih djelatnosti su oporezive

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 4 pregleda.

1

Odgovor

Topli obrok se može isplatiti i jednokratno za razdoblje dulje od mjesec dana

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 3 pregleda.

1

Odgovor

1

Odgovor

Ako je na službenom putu osigurana besplatna ishrana, pripadajuća dnevnica se umanjuje za 30%

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 2 pregleda.
Stranica 1 od 2