Pitanja i odgovori

1

Odgovor

Probni rad

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 7 godina. 14 pregleda.

1

Odgovor

Radnik s nepunim radnim vremenom neka od prava iz radnog odnosa ostvaruje proporcionalno radnom vremenu

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Orfis, prije 8 godina. 12 pregleda.

1

Odgovor

Minuli rad

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 7 godina. 10 pregleda.

1

Odgovor

Otkaz ugovora o radu uz pravo na otpremninu

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 7 pregleda.

1

Odgovor

Pripravnikom se smatra osoba koja prvi put zasniva radni odnos u zanimanju za koje se školovala

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 7 pregleda.

1

Odgovor

Otpremnina koja se isplaćuje kod prestanka radnog odnosa zbog sporazumnog raskida ugovora podliježe oporezivanju

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 6 pregleda.

1

Odgovor

1

Odgovor

1

Odgovor

1

Odgovor

Plaće za zaposlene se uređuju Pravilnikom o radu u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 5 pregleda.

1

Odgovor

Zaposleniku može se prisilno obustaviti 1/3, a iznimno 1/2 plaće

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 5 pregleda.

1

Odgovor

Pravo na neplaćeno odsustvo

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 7 godina. 5 pregleda.

1

Odgovor

Zaposleniku se ne može izvršiti isplata naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 4 pregleda.

1

Odgovor

1

Odgovor

1

Odgovor

Dnevnice koje se isplaćuju fizičkim osobama po osnovu obavljanja drugih samostalnih djelatnosti su oporezive

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 4 pregleda.

1

Odgovor

Porezni tretman otpremnina temeljem sporazumnog prestanka ugovora o radu

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 4 pregleda.

1

Odgovor

Visina naknade plaće za rad praznikom i nedjeljom utvrđuje se internim aktom

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 3 pregleda.
Stranica 1 od 2