Pitanja i odgovori

1

Odgovor

Radnik s nepunim radnim vremenom neka od prava iz radnog odnosa ostvaruje proporcionalno radnom vremenu

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Orfis, prije 8 godina. 12 pregleda.

1

Odgovor

Visina naknade plaće za rad praznikom i nedjeljom utvrđuje se internim aktom

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 3 pregleda.

1

Odgovor

Zaposleniku se ne može izvršiti isplata naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 4 pregleda.

1

Odgovor

Privremeni poslovi ne mogu trajati duže od 60 dana godišnje

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 3 pregleda.

1

Odgovor

Naknade temeljem ugovora o djelu isplaćene fizičkim osobama nerezidentima oporezuju se po propisima FBiH

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 2 pregleda.

1

Odgovor

1

Odgovor

Naknada troškova odvojenog života ne isključuje pravo na topli obrok

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 3 pregleda.

1

Odgovor

Ako je na službenom putu osigurana besplatna ishrana, pripadajuća dnevnica se umanjuje za 30%

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 2 pregleda.

1

Odgovor

1

Odgovor

Topli obrok se može isplatiti i jednokratno za razdoblje dulje od mjesec dana

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 3 pregleda.

1

Odgovor

Dnevnice koje se isplaćuju fizičkim osobama po osnovu obavljanja drugih samostalnih djelatnosti su oporezive

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 4 pregleda.

1

Odgovor

Otpremnina koja se isplaćuje kod prestanka radnog odnosa zbog sporazumnog raskida ugovora podliježe oporezivanju

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 6 pregleda.

1

Odgovor

1

Odgovor

Fizičke osobe koje nisu zaposlenici nemaju pravo na dnevnice

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 2 pregleda.

1

Odgovor

Porezni tretman otpremnina temeljem sporazumnog prestanka ugovora o radu

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 4 pregleda.

1

Odgovor

1

Odgovor

1

Odgovor

Zakon o radu ne poznaje institut konkursa

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 3 pregleda.
Stranica 1 od 2